Kinoreklame er et kostnadseffektivt medium
Kinoreklame er et kostnadseffektivt medium med svært god stoppeffekt og Påvirkningskraft mot utvalgte målgrupper.
Norsk Filmreklame AS har ansvaret for all reklamefilmvisning på Oslo-kinoene, med et årlig besøk på 2,8 millioner.
I tillegg har vi kinoslides og filmreklame i 70 andre norske byer og tettsteder.
Vi samarbeider med More Group om ulike utendørsmedier, som trafikkreklame, boards og gatemøbler. Dette kan integreres i større kampanjeløsninger.
Kino er en sterk påvirkningskanal. I kombinasjon med våre andre tilbud kan du bygge opp kampanjer med enestående gjennomslagskraft.